← zurück  |  #4 | WARSAW-KIN-BERLIN
 
WARSAW-KIN-BERLIN | project sp

WARSAW-KIN-BERLIN | project space exchange | 15.04. - 14.05.2023 | Milchhof Pavillon, Berlin

mehr Fotos demnächst:

WARSAW-KIN-BERLIN
project space exchange

15.04. - 14.05.2023
@ Milchhof Pavillon
Schwedter Str. 232 D-10435 Berlin

#4 related to flow

KIN: eine Beziehung, die nicht aus der Vergangenheit stammt, sondern in die Zukunft weist. Die unabhängigen Projektraum-Szenen dieser beiden Hauptstädte benachbarter Länder haben unterschiedliche Wurzeln und Biografien, was die individuellen Initiativen differenziert widerspiegeln. Aber es ist die Verwandtschaft, die es ermöglicht, subtile und oft überraschende Unterschiede zu entdecken und gleichzeitig entscheidende Verbindungen aufzuzeigen. Die Berliner Ausstellung im Milchhof-Pavillon zeigt Arbeiten von zwei Künstler*innen je Projektraum, eine Geste, die im Herbst in Warschau wiederholt wird. Mit dieser Initiative möchten wir die besondere Rolle der Projekträume für experimentelle künstlerische Entwicklungen hervorheben und in der internationalen Zusammenarbeit verstärken.

WARSAW-KIN-BERLIN präsentiert je 6 Projekträume aus Berlin und Warschau und wird von Katie Zazenski (Stroboskop, Warschau) und Elisabeth Sonneck (super bien! Berlin) kuratiert.


KIN: nie jest związkiem wywodzącym się z przeszłości a relacją, która wskazuje na przyszłość. Charakter dwóch scen niezależnych / projektowych przestrzeni sztuki obu stolic sąsiadujących z sobą krajów wyraża ich odrębne genezy, ale to właśnie pokrewieństwo pozwala dostrzec zaskakujące i subtelne różnice - zarazem krytycznie ujawniając powiązania obu miast. Na wystawie w Pawilonie Milchhof prezentowane są prace grup składających się z dwojga artystów, po parze dla każdej z zaproszonych do udziału w projekcie inicjatyw. Ten sam gest jesienią zostanie powtórzony też w Warszawie. Chcemy podkreślić szczególną rolę niezależnych / projektowych przestrzeni dla rozwoju i eksperymentu artystycznego oraz wzmocnić te obszary poprzez współpracę międzynarodową.

WARSAW-KIN-BERLIN obejmuje po sześć przestrzeni projektowych z Berlina i Warszawy, a kuratorkami projektu są Katie Zazenski (Stroboskop, Warszawa) i Elisabeth Sonneck (super bien! Berlin).


Projekträume:
Warsaw:   Lele Art Space studios | Stroboskop | JIL | Fundacja Ziemniaki i | obcy+CentrumCentrum | Przyszła Niedoszła
Berlin:   Die Möglichkeit einer Insel | die raum | Kurt-Kurt | rosalux | super bien! Berlin | Zwitschermaschine

Künstler*innen:
Heather Allen | Hannah Becher | Jonas Brinker | Monika Gabriela Dorniak | Elena Alonso Fernández | Amélie Laurence Fortin | Bastian Gehbauer | Lise Harlev | Léann Herlihy | Gary Hurst | Łukasz Jastrubczak | Paula Jędrzejczak | Anna Maria Karczmarska | Ola Korbanska | Mikołaj Małek | Michał Matejko | Marta Matysiak | Małgorzata Mazur | Gizela Mickiewicz | Martyna Modzelewska | Joanna Ogińska | Sally Osborn | Alicja Paszkiel | Lena Pierga | Martyna Poznańska | Hannah Rath | Kateryna Rudenko | Tomasz Saciłowski | Marten Schech | Katie Zazenski/Shelley Odradek

milchhofpavillon.de
WARSAW-KIN-BERLIN_projectspace exchange2023_cur by ElisabethSonneck:su-kLhpQ